Afvalstoffenheffing

Ga direct naar het eind van de content.
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Afvalstoffenheffing is een belasting die wordt geheven van de gebruiker van een perceel waarvoor de gemeente de verplichting heeft afval in te  zamelen. Bepalend is of er sprake is van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan waarvoor een inzamelplicht voor de gemeente geldt. Het is dus niet van belang of huishoudelijk afval al dan niet wordt aangeboden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.